top of page

Vilkår for bruk av Ave Productions
 

Sist oppdatert: 18.12.2022
 

Her finner du vilkårene for bruk av våre tjenester. Det er viktig informasjon som inkluderer detaljer om: - hvordan tjenestene våre skal brukes

- vårt og ditt ansvar

- hva du bør gjøre hvis du er bekymret for disse vilkårene

- våre tjenester

- ønsker å slutte å bruke våre tjenester

 

Vilkårene gjelder mellom Ave Productions, organisasjonsnummer 984 980 280, postadresse: Seilduksgata 3 B, 0553 Oslo og den som bruker en av Ave Productions sine tjenester nevnt ovenfor.

 

- Alle videre referanser til «vi» og «oss» i det følgende refererer til

  Ave Productions og Ave Granli Johnsen.

- Alle videre referanser til «kunde» referer til alle privat personer og/eller bedrifter som har engasjert

  Ave Productions til å filme/klippe/distribuere sitt virke på nettsiden; aveproductions.no

- Alle videre referanser til «deg» og «dere» referere til alle brukere, kjøpere og leiere av tjenester på nettsiden; aveproductions.no

Ved å akseptere brukervilkårene, bekrefter du at du er kjent med Ave Productions sin behandling av personopplysninger som beskrevet i Personvernerklæringen. 

 

Her kan du finne vår:

Personvernerklæring


Ved å akseptere brukervilkårene, bekrefter du at du er kjent med Ave Productions sin behandling av personopplysninger som beskrevet i Personvernerklæringen. 
 

 

Generelle brukervilkår for alle tjenester levert av Ave Productions

 

Tjenestene levert av Ave Productions
Nettsiden aveproductions.no består av tjenester og funksjonalitet som lar deg betale for å få tilgang til video/strøm. Flertall av disse videoene er av «Kunstnerisk Virke». Kunden er selv ansvarlig for at alle eventuelle rettigheter til produksjonens opphavsmenn, deltagere og rettighetshavere er tilfredsstilt og opprettholdt før gitt produkt kan publiseres, selges og/eller leies i form av video på gitt nettside. 

Dersom det i ettertid viser seg at de eventuelle rettighetene til gitt produkt ikke har blitt opprettholdt, fraskrives vi for ethvert ansvar i henhold til eventuelle rettighetsbrudd.  

Endring av vilkårene

Disse vilkårene vil oppdateres ved behov og kan når som helst endres av Ave Productions. 

Pris og betalingsbestemmelser

For våre betalbare Tjenester bruker vi Stripe til å gjennomføre betalingen.

Rett til å klage og reklamasjoner

Dersom du ønsker å klage eller reklamere på en av våre Tjenester, kan du ta kontakt med oss på post@aveproductions.no. Vi vil orientere deg om videre håndtering av klagen.

bottom of page