top of page

Velkommen til videosiden

Her er en oversikt over alle videoer som kan leies eller kjøpes.

- Trykk på videoen du ønsker å se.
- Ved neste side, klikk igjen på prisen. 
- Du vil så bli bedt om å registrere deg, enten via å bruke Facebook, Google eller e-post.
- Når dette er gjort vil du være logget inn og kan se videoene så mange ganger du vil.

- Dersom nedlasting er aktivert (bestemmes av opphavsperson) kan du trykke på nedlastingknappen.

Sider til digital salg