top of page

Strømming

Foredrag, konferanser, intervjuer og prisutdelinger, her kan vi tilby konkurransedyktig pris i forhold til strømmemarkedet.

Slik er prosessen

Planlegging

Planlegging

Vi plukker riktig utstyr, antall videokameraer, kabler, lys- og lydutstyr etter din bestilling.

Strømming

Strømming

Vi rigger opp og strømmer til din destinasjon. Dersom du ikke har en egen strømmekanal, kan vi bruke vår egen.

Etterarbeid

Etterarbeid

Vi gjør både live- og post strømming. Ønsker du et opptak i etterkant, ordner vi det.

Andre produksjoner